CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Seglarhandbok, Båt för Alla, Stockholm 1980

Lars Larsson (Institutionen för skeppshydromekanik) ; Peter Sundelin ; J Sundelin
1980.
[Bok]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-19.
CPL Pubid: 252640

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för skeppshydromekanik (1970-1984)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur