CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Digital product fitting in retail supply chains

Emmelie Gustafsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management ) ; Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management ) ; Jan Holmström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management )
Proceedings of the Nofoma conference 2017 (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-19. Senast ändrad 2017-11-10.
CPL Pubid: 252635