CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

FIbrer i anläggningskonstruktioner

Carlos Gil Berrocal (Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik) ; Karin Lundgren (Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik) ; Ingemar Löfgren (Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik)
Bygg och Teknik (0281-658X). Vol. 7 (2017), Betong, p. 30-33.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

I ett doktorandprojekt som genomförts i samarbete mellan Chalmers tekniska högskola och Thomas Concrete Group har experiment utförts för att undersöka hur fibrer påverkar korrosion av konventionell armering. Resultaten visar att kombinationen av fibrer och konventionell armering kan effektivt förlänga livslängden hos anläggningskonstruktioner, dels genom att armeringskorrosion fördröjs och minskas, och dels genom att effekten på bärförmågan av korrosionsskador begränsas. I den här artikeln sammanfattas projektets huvudresultat.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-19. Senast ändrad 2017-10-19.
CPL Pubid: 252633