CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Calculations of Thick Boundary Layers Using a Streamline Curvature Method

Lars-Erik Johansson (Institutionen för tillämpad termodynamik och strömningslära) ; Lars Larsson (Institutionen för skeppshydromekanik)
Second Symposium on Numerical and Physical Aspects of Aerodynamic Flows, Long Beach (1983)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-18.
CPL Pubid: 252629

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad termodynamik och strömningslära (1957-1989)
Institutionen för skeppshydromekanik (1970-1984)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur