CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Att kombinera statligt finansierade transportdemonstrationer med rigorös forskning

Martin Svanberg ; Christian Finnsgård (Institutionen för fysik (Chalmers)) ; Vendela Santén ; Viktor Daun ; Arni Halldorsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics)
Swedish transportation research conference, Stockholm, 17-18 October 2017 (2017)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-18.
CPL Pubid: 252623