CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kartläggning av svensk kustsjöfart med hjälp av AIS-data

Vendela Santén ; Martin Svanberg ; Christian Finnsgård (Institutionen för fysik (Chalmers)) ; Axel Andersson ( Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik)
Swedish transportation research conference, Stockholm, 17-18 October 2017 (2017)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-18.
CPL Pubid: 252622