CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Theoretical estimation of ship operational performances models

Wengang Mao ( Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik)
Göteborg : EU H2020 EONav Project, 2017. - 18 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-18. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 252618