CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Miten Suomesta tuli tekniikan maa

Tiina Männistö-Funk (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society)
(2017)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2017-10-18.
CPL Pubid: 252614