CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Re­constructing the Stockholm Exhibition 1930

Representations/ Investigative Modeling

Atli Magnus Seelow (Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik)
Making Effect. Archi­tec­ture + Research + Society, ArkDes. The Swedish Center for Architecture and Design, KTH School of Architecture, Stockholm, 14th–17th September 2017 (2017)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-18.
CPL Pubid: 252613

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Ämnesområden

Building Futures
Arkitektur
Konstvetenskap

Chalmers infrastruktur