CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Non-Linear Calculations of the Free-Surface Potential Flow around Ships with Special Hull Configurations

K.-J Kim ; Carl-Erik Janson (Institutionen för marin teknik) ; Lars Larsson (Institutionen för marin teknik)
2nd Intl Conference on Hydrodynamics, Hong-Kong. (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-17. Senast ändrad 2017-10-18.
CPL Pubid: 252595

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin teknik (1988-2004)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur