CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CFD in Ship Design -Prospects and limitations

Lars Larsson (Institutionen för marin teknik)
Ship Technology Research (0937-7255). Vol. 44 (1997), 3,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

18th George Wein¬blum Memorial Lecture, Hamburg, Nov 1995 and Washington DC, April 1996Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-17.
CPL Pubid: 252593

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin teknik (1988-2004)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur