CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Developing a business model for sustainable renovation of public housing

Tim Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics) ; Pernilla Gluch (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics) ; Nicodemus Stiller (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics) ; Paula Femenias (Institutionen för arkitektur)
9th Nordic Conference on Construction Economics and Organization 13-14 June, 2017 at Chalmers University of Technology, Göteborg, SWEDEN Vol. 13 (2017), 242,
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-17. Senast ändrad 2017-10-17.
CPL Pubid: 252589

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)