CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Michell´s Theory -The Starting Point of Computational Hydrody¬namics

Lars Larsson (Institutionen för marin teknik)
Michell Memorial Session, Keynote lecture, Engineering Mathematics and Applications Conference, EMAC´98, Sydney, Australia, July 1998 (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-17.
CPL Pubid: 252586

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin teknik (1988-2004)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur