CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Test of Turbulence Models for Vortices

Urban Svennberg (Institutionen för marin teknik) ; Björn Regnström (Institutionen för marin teknik) ; Lars Larsson (Institutionen för marin teknik)
3rd Osaka Colloquium, Osaka, Japan (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-17.
CPL Pubid: 252582

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin teknik (1988-2004)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur