CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The CALYPSO Project: Computational Fluid Dynamics in the Ship Design Process

J. Tuxen ; Martin Hoekstra ; H. Nowacki ; Lars Larsson (Institutionen för marin teknik) ; F. van Walree ; M. Terkelsen
Symposium on the Practical Design of Ships and Off¬shore Structures, PRADS ‘98, Wageningen, September 1998 (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-17.
CPL Pubid: 252580

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin teknik (1988-2004)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur