CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Level Set Technique Applied to 2-D wave Problems

Mathias Vogt (Institutionen för marin teknik) ; Lars Larsson (Institutionen för marin teknik)
Numerical Towing Tank Conference, Hamburg, September 1998 (1998)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-17. Senast ändrad 2017-10-24.
CPL Pubid: 252579

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin teknik (1988-2004)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur