CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Non-Interactive Optimisation of Hull Shapes with Regard to Minimising Wash Wave Height

Michael Leer-Andersen (Institutionen för marin teknik) ; Lars Larsson (Institutionen för marin teknik)
Int. Conf. On High Performance Ships, Stellenborsch, March 1999. (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-17. Senast ändrad 2017-10-24.
CPL Pubid: 252576

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin teknik (1988-2004)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur