CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Overlapping Composite Grids for Ship Stern Flow Calculations

Björn Regnström (Institutionen för marin teknik) ; Leif Broberg ; Lars Larsson (Institutionen för marin teknik)
MARNET-CFD First Annual Work¬shop, Barcelona, Nov. 1999 (1999)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-17. Senast ändrad 2017-10-18.
CPL Pubid: 252575

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin teknik (1988-2004)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur