CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computational Fluid Dynamics in Ship Design

Lars Larsson (Institutionen för marin teknik)
2000 McGraw-Hill Yearbook of Science and Technology. ISSN 0076-2016 (2000)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-17.
CPL Pubid: 252573

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin teknik (1988-2004)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur