CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reduction of Barnacle Recruitment on Micro-textured Surfaces: Analysis of Effective Topographic Characteristics and Evaluation of Skin Friction

Kent M. Berntsson ; Per R. Jonsson ; Lars Larsson (Institutionen för marin teknik) ; K Ring ; Sarunas Petronis (Institutionen för tillämpad fysik) ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi och biovetenskap) ; Henrik Andreasson (Institutionen för marin teknik, Marin konstruktionsteknik)
Biofouling, Vol. 16(2-4). (2000)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-17. Senast ändrad 2017-10-24.
CPL Pubid: 252572

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin ekologi (1963-2011)
Institutionen för marin teknik (1988-2004)
Institutionen för tillämpad fysik (1991-2004)
Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)
Institutionen för marin teknik, Marin konstruktionsteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur