CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Moment Method solutions of cylindrical waveguides by searching in a spectrum of two-dimensional solutions.

Ulf Carlberg (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Jian Yang (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
IEEE AP-S International Symposium, Columbus, Ohio, June 2003 (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2007-01-11. Senast ändrad 2011-06-14.
CPL Pubid: 25257

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur