CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Graphene terahertz electronics

Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik )
UK-Europe-China workshop on Millimetre Waves and THz Technologies (UCMMT 2017) (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: graphene, terahertz electronics


Invited presentation at UCMMT, 12th September 2017, Liverpool, UK.Denna post skapades 2017-10-17.
CPL Pubid: 252564