CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of lossy cylinder in reverberation chamber by computed and measured absorption cross sections.

Ulf Carlberg (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; A. Wolfgang ; Omid Sotoudeh (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Charlie Orlenius (Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
IEEE AP-S International Symposium, Columbus, Ohio, June 2003 (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-11. Senast ändrad 2007-08-17.
CPL Pubid: 25256

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur