CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Workshop on Numerical Ship Hydrodynamics

Lars Larsson (Institutionen för marin teknik) ; Fred Stern ; Volker Bertram
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-15.
CPL Pubid: 252529

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin teknik (1988-2004)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur