CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ship Stern Flow Calculations on Overlapping Composite Grids

Björn Regnström (Institutionen för marin teknik) ; Leif Broberg ; Lars Larsson (Institutionen för marin teknik)
23rd Symposium on Naval Hydrody¬namics, Val de Reuil, September 2000. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-15. Senast ändrad 2017-10-24.
CPL Pubid: 252528

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin teknik (1988-2004)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur