CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Combined Rankine/Kelvin Source Method for Farfield Wash Wave Calculations

Carl-Erik Janson (Institutionen för marin teknik) ; Michael Leer-Andersen (Institutionen för marin teknik) ; Lars Larsson (Institutionen för marin teknik)
International Conference on High-Performance Ships, HIPER 2001, Hamburg, 2001 (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-15. Senast ändrad 2017-10-18.
CPL Pubid: 252527

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin teknik (1988-2004)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur