CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Effect of Pitch Radius of Gyration on Sailing Yacht Performance

Peter Ottosson ; Mats Brown ; Lars Larsson (Institutionen för marin teknik)
High Performance Yacht Conference HPYD-I, Auckland, 2002 (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-15.
CPL Pubid: 252525

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin teknik (1988-2004)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur