CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Benchmarking of computational fluid dynamics for ship flows: the Gothenburg 2000 workshop

Lars Larsson (Institutionen för marin teknik) ; Fred Stern ; Volker Bertram
Journal of Ship Research, March 2003 Vol. 47 (2003), 1,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-15.
CPL Pubid: 252522

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin teknik (1988-2004)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur