CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive multigrid for the incompressible Navier Stokes equations

Sofia Werner (Institutionen för marin teknik) ; Björn Regnström (Institutionen för marin teknik) ; Lars Larsson (Institutionen för marin teknik)
Proceedings of sixth numerical towing tank symposium, Rome, Italy (2003)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-15.
CPL Pubid: 252521

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin teknik (1988-2004)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur