CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mode matching codes for analysis of hard horn antennas

Sergei Skobelev (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Omid Sotoudeh (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
Joint COST 273/284 Workshop, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 7-9 June 2004 (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-11. Senast ändrad 2007-08-17.
CPL Pubid: 25247

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur