CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Change Is Afoot Applying Change Management Theories to Self-Organizing Socio-Technical Systems

Jan-Philipp Steghöfer (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)) ; P. Stria
IEEE technology & society magazine (0278-0097). Vol. 36 (2017), 3, p. 56-62.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-10-11. Senast ändrad 2017-10-18.
CPL Pubid: 252467