CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Next Generation of Socio-Technical Systems

Jan-Philipp Steghöfer (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)) ; A. Diaconescu ; S. Marsh ; J. Pitt
IEEE technology & society magazine (0278-0097). Vol. 36 (2017), 3, p. 46-47.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-10-11. Senast ändrad 2017-10-18.
CPL Pubid: 252466

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)