CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dipole active vibrations and dipole moments of N2 and O2 physisorbed on a metal surface

Kristian Gustafsson (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik) ; Stig Andersson
Journal of Chemical Physics Vol. 125 (2006), p. 044717.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-11. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 25246

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik (2005-2015)
Institutionen för fysik (GU) (GU)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur