CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Methodology to Identify Erosive Collapse Events in Incompressible Simulation of Cavitating flows

Mohammad Hossein Arabnejad ( Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik) ; Rickard Bensow ( Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik)
20th Numerical Towing Tank Symposium p. 28-33. (2017)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-10-11.
CPL Pubid: 252450