CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Results from real life performance assessment of aerogel blankets in buildings

Pär Johansson (Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi)
Proceedings of the Advanced Building Skins Conference, October 2-3, 2017, Bern, Switzerland (2017)
[Konferensbidrag, övrigt]

Case studies collected in the context of the project IEA EBC Annex 65. Aerogel blankets used in new walls and retrofits. Barriers for scaling up the technology.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-09.
CPL Pubid: 252407