CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Expertstöd eller ’byggare’? - Modellsamordnarens roll och funktion som kunskapsledare i byggprocessen

Petra M. Bosch-Sijtsema (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Pernilla Gluch (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2017. - 23 s.
[Rapport]

Denna arbetsrapport bygger på ett forskningsprojekt finansierat av Sveriges byggindustrier. Forskningsprojektet har undersökt hur nya professionella roller och funktioner i byggsektorn utvecklas. Studien har särskilt fokuserat på modellsamordnarens roll och funktion som ledare och kunskapsbärare genom byggprocessen. I projektet har en enkätstudie kombinerats med intervjuer och gruppdiskussioner.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-09. Senast ändrad 2017-10-17.
CPL Pubid: 252405

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Ämnesområden

Building Futures
Informations- och kommunikationsteknik
Byggproduktion
Mänsklig interaktion med IKT

Chalmers infrastruktur