CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Coupling of the cavitation mixture model with the discrete bubble model

Ebrahim Ghahramani ( Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik) ; Rickard Bensow ( Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik)
20th Numerical Towing Tank Symposium (NuTTS 2017) p. 68-73. (2017)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-10-09.
CPL Pubid: 252391