CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermal Lines of Methanol Towards Bipolar Outflows

S.V. Kalenskii ; V.G. Promyslov ; Anders Winnberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
Astron. Rep. Vol. 51 (2007), p. 44-54.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-11.
CPL Pubid: 25237

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur