CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Special issue on verified information flow security

Toby Murray ; Andrei Sabelfeld (Institutionen för Data- och informationsteknik, Informationssäkerhet (Chalmers)) ; Lujo Bauer
Journal of Computer Security (0926227X). Vol. 25 (2017), 05-apr, p. 319-321.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-06.
CPL Pubid: 252369

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)