CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A comparison principle for bergman kernels

Bo Berndtsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, Algebra och geometri)
Trends in Mathematics (22970215). 9,78332E+12, p. 121-126. (2017)
[Kapitel]

We give a version of the comparison principle from pluripotential theory where the Monge–Ampère measure is replaced by the Bergman kernel and use it to derive a maximum principle.Denna post skapades 2017-10-05.
CPL Pubid: 252361

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, Algebra och geometriInstitutionen för matematiska vetenskaper, Algebra och geometri (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur