CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Surface chemistry and interface science

J. B. Li ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi)
Physical Chemistry Chemical Physics - PCCP (1463-9076). Vol. 19 (2017), 35, p. 23568-23569.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-10-05.
CPL Pubid: 252351

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur