CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

One parameter regularizations of products of residue currents

Mats Andersson (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Håkan Samuelsson Kalm (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Elizabeth Wulcan (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Alain Yger
Analysis Meets Geometry (22970215). 9,78332E+12, p. 81-90. (2017)
[Kapitel]

We show that Coleff–Herrera type products of residue currents can be defined by analytic continuation of natural functions depending on one complex variable.Denna post skapades 2017-10-04.
CPL Pubid: 252331

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur