CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A solid hand phantom for mobile phones and results of measurements in reverberation chamber

M. Lundmark ; R. Serrano Calvo ; Per-Simon Kildal (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Charlie Orlenius (Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
IEEE AP-S International Symposium, Monterey, California, June 2004 (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-11. Senast ändrad 2007-08-17.
CPL Pubid: 25232

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur