CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phase transitions and elastic properties of InN1-xBix under high pressure

Pengfei Lu ; Min Zhang ; Dan Liang ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
8th International Workshop on Bismuth Containing Semiconductors, Marburg, Germany, July 23-26, 2017 (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2017-10-04.
CPL Pubid: 252305

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur