CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Photoluminescence of GaSbBi/GaSb Quantum Wells Grown by Molecular Beam Epitaxy

L Yue ; Y C Zhang ; X R Chen ; J Shao ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
44th International Symposium on Compound Semiconductors (ISCS), 2017 Compound Semiconductor Week (CSW2017), Berlin, Germany, May 14-18, 2017 (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2017-10-04.
CPL Pubid: 252287

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur