CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of nano-apertures pattern on InAs nanowires evolution process grown by selective area molecular beam epitaxy

Muhammad Asad (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Ghada Badawy (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Huan Zhao (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Mahdad Sadeghi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet) ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
44th International Symposium on Compound Semiconductors (ISCS), 2017 Compound Semiconductor Week (CSW2017), Berlin, Germany, May 14-18, 2017 (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2017-10-04. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 252286