CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of different numerical modeling techniques for reverberation chamber: Initial 2D study

Ulf Carlberg (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Jan Carlsson (Institutionen för elektromagnetik, Antenner ; Extern) ; Kristian Karlsson (Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
IEEE AP-S International Symposium, Monterey, California, June 2004 (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-11. Senast ändrad 2007-09-21.
CPL Pubid: 25222

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur