CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High-Transparency Al/Bi2Te3 Double-Barrier Heterostructures

Luca Galletti (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Sophie Charpentier (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Yuxin Song ; D Golubev ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Thilo Bauch (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Floriana Lombardi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
IEEE transactions on applied superconductivity (1051-8223). Vol. 27 (2017), p. 1800404.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-10-03.
CPL Pubid: 252216