CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tillsatsmedel

Niklas Johansson ; Ingemar Löfgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Betonghandboken Material Del I p. 97-138. (2017)
[Kapitel]

Nyckelord: Tillsatsmedel, flyttillsatsmedel, luftporbildare, accelerator, retarderDenna post skapades 2017-10-03.
CPL Pubid: 252209

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur