CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of efficiency measurement methods for small antennas

A. Diallo ; C. Luxey ; G. Kossiavas ; P. Besnier ; A. Chousseaud ; Y. Mahe ; S. Toutain ; B. Derat ; C. Delaveaud ; L. Robert ; Jan Carlsson (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Charlie Orlenius ; O. Litschke
11th International Symposium on Antenna Technology and Applied Electromagnetics, France, 15-17 June 2005 p. Artno: 7852061. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-12. Senast ändrad 2017-06-09.
CPL Pubid: 25218

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur